Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Zakopanego na terenie powiatu nowosądeckiego ujawnili w minioną sobotę ponad 750 litrów nielegalnego alkoholu. Na butelkach znajdowały się etykiety z nazwami: Żytko, Śliwowica i Gruszkówka.