Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl Gorlice112.pl
czwartek 23 maja 2024

XXXIII sesja Rady Miejskiej. Będzie połączenie biblioteki z MDK!

Dzisiejszego popołudnia (tj. 23 marca br.) w Sali obrad Urzędu Miejskiego w Grybowie odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej. Udział w niej wzięło dwunastu radnych a wśród gości znalazł się m.in. senator Stanisław Kogut.

Tuz po rozpoczęciu sesji przez przewodniczącego rady miejskiej Józefa Góry, burmistrz miasta Grybowa przedstawił obszerne sprawozdanie ze swojej działalności.

Najważniejszą informację podsumowania przygotowanego przez włodarza miasta Grybowa była informacja o podjętej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego decyzji wobec połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury przekazał radnym burmistrz w sprawozdaniu za działalność między sesjami.

– Cieszymy się z podjętej decyzji tym bardziej, że w ocenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego połączenie wyżej wymienionych instytucji nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie – powiedział naszemu portalowi Paweł Fyda, burmistrz miasta Grybowa. – O tym jak ważna jest dla nas ta decyzja, informowałem już radnych podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej.

Kolejną dobrą wiadomością przekazaną przez gospodarza miasta Grybowa podczas sesji była informacja o pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez tutejszy urząd w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja INTERREG 2014-2020, pn. „Uchronić od zapomnienia – prezentacja kultur pogranicza polsko – słowackiego”. Projekt został przygotowany przez miasto Grybów wspólnie ze słowackim miastem partnerskim Vel’ky Saris, jednak podmiotem wiodącym będzie nasze miasto.

– W ramach zaplanowanych działań przewidziano organizację wspólnych imprez kulturalnych, takich jak „Międzynarodowy Festiwal – Wiosna na pograniczu” oraz „Jesień na pograniczu” – tłumaczy Paweł Fyda, burmistrz miasta Grybowa. – Miasto Vel’ Saris zorganizuje warsztaty i prezentacje plenerowe twórców z terenu Polski i Słowacji. W projekcie przewidziano zakup stoisk wystawienniczych,  sztalug,  wydanie albumu, materiałów promocyjnych oraz filmu promocyjnego dot. dwóch współpracujących ze sobą miast. Realizację projektu przewidziano na rok 2017.

Wśród najważniejszych punktów, które warto przytoczyć ze sprawozdania burmistrza jest m.in.:
-pozytywna opinia Kuratora Małopolskiego Oświaty w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego uzyskała uchwała intencyjna podjęta podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Grybowie.
– miasto uzyskało pozwolenie wodno-prawne na budowę chodnika dla pieszych wzdłuż drogi krajowej nr. 28 w kierunku Gorlic. Pozwolenie uprawomocniło się 15 lutego br. Uprawomocnił się także podział działki. Na obecną chwilę trwają załatwienia formalności notarialnych, wystąpiono również do GDDKiA o zgodę na wejście w teren. Możliwe, że do końca marca projektant wystąpi do końca marca o stosowne zezwolenia niezbędne do rozpoczęcia robót. Takie pozwolenie uzyskano już 15 marca na odcinek wzdłuż drogi krajowej nr. 28 w kierunku Nowego Sącza.
– Zarząd Powiatu Nowosądeckiego oraz Stowarzyszenie SURSUM CORDA prowadzi nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Grybowa oraz okolicznych Gmin
– Miasto Grybów oraz  Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Europejskiego pn. „Bliżej samodzielności – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Grybów”.
– w ramach dalszej  realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej    2014-2020 – Podprogram 2016, dnia 02 marca 2017 r. osobom uprawnionym zostały przekazane produkty żywnościowe. W sumie pomocą zostało objętych 357 osób  /tj. 113 rodzin/ z terenu miasta Grybowa.
– Miasto Grybów wygrało sprawę w I instancji – Wyrok Sądu Okręgowego zapadł w dniu 29 czerwca 2016 roku który nakazywał Spółdzielni zwrot na rzecz Miasta Grybów dz. ewidencyjnej 538 przy ul. Kościuszki, gdzie zlokalizowany jest plac targowy, natomiast tytułem rozliczenia nakładów poczynionych przez SHP, Miasto Grybów ma zapłacić Spółdzielni 29 388 zł. Z tym wyrokiem nie zgodziła się SHP SKŁADNICA, zaskarżając wyrok. W dniu 28 lutego br. Sąd Apelacyjny w Krakowie rozpatrzył apelację złożoną przez SHP od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu i w całości ją oddalił, uznając wyrok za prawidłowy a argumentację podniesioną imieniem Miasta w toku postępowania przez radcę prawną w pełni podzielił. Wyrok Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

W porządku obrad, tuż po sprawozdaniu burmistrza miasta Grybowa znalazło się wystąpienie obecnego na sali senatora Stanisława Koguta. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że jest przeciwny wycince drzew, którą dokonuje się w większym wymiarze za sprawą wprowadzonym zmianom w ustawie. Senator obiecał dyrektorom placówek oświatowych jak i burmistrzowi, że początkiem czerwca pomoże w zorganizowaniu wycieczki dzieci i młodzieży do Warszawy, aby jej uczestnicy mogli zwiedzić sejm i senat. Kogut zwrócił także uwagę o potrzebie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2. Senator przybliżył także radnym sprawę dwu kadencyjności wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Według Koguta ustawa jest na razie w fazie opracowywania, prawdopodobne jest, że zacznie ona obowiązywać dopiero po obecnej kadencji.

Radni złożyli interpelację w następujących sprawach:
Tomasz Matuła: zwrócił się z prośbą aby na ulicach miasta Grybowa zorganizować kosze na śmieci, zwłaszcza na ulicach oddalonych od samego rynku
Odpowiedź burmistrza: – Kosze muszą być i będą. Musimy mieć jednak na uwadze, o zaplanowaniu tego wydatku w budżecie. Osobiście jestem bardzo wrażliwy na czystość miasta, jednak o zachowanie porządku i czystości musimy zwrócić się do samych mieszkańców. Sam byłem świadkiem, jak na ulicy gdzie było dwa kosze, osoba idąca chodnikiem wyrzuciła papierek na ziemię zamiast do kosza. Przy okazji pragnę przypomnieć, że obowiązki utrzymania dróg miejskiej leży to w kompetencji zarządów poszczególnych osiedli. Ulica Grottgera przynajmniej do wysokości mostu jaki i cała Grunwaldzka zostanie wyposażona w kosze na śmieci.

Podczas sesji jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawach:
– zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2017 rok.
– określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Miasto Grybów.
określenia kryteriów oraz dokumentów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych , których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.
– przystąpienia Miasta Grybów do projektu pt. „Uchronić od zapomnienia- prezentacja kultur pogranicza polsko- słowackiego” realizowanego w roku 2017.
– wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grybowie nieruchomości gruntowej.
– przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Grybowa w 2017 roku.
– zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat.
– dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowej reformy oświaty.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Grybowie była także okazją do przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2016. Przedstawiono także raport z wykonania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.


Komentarze:

Turystyka

Gdzie popływać na wakacjach? Na basenie, pod okiem instruktora!

Zajęcia nauki pływania - Grybów, Stróże, Korzenna

Woda to magnes dla wielu dzieci oraz młodzieży podczas wakacji. Kto nie słyszał: pójdźmy nad rzekę, jedźmy nad jezioro czy skorzystajmy z basenu. I właśnie z tej z ostatniej formy skorzystać najlepiej, bowiem jest to przede wszystkim bezpieczeństwo.  A sama umiejętność pływania przydaje się w różnych sytuacjach. Z ofertą intensywnego kursu pływackiego przychodzi Szkoła Pływania […]

Reklama2

Wydarzenia

Reklama

Katalog firm

Studio Projektowe Ideal – Idealnie dla Ciebie!


Projektujemy domy, budynki, wnętrza oraz meble. Zapewniamy kierownika budowy.

+48 575 777 184 lub + 506 621 700

Hydro Jack – usługi hydrauliczne


Pogotowie hydrauliczne, instalacje, biały montaż – Jacek Wojtaczka

+48 512 570 386

Pomoc Drogowa 24h – Bobowa, Grybów, Gorlice


Pomoc drogowa 24h/dobę – laweta, holownik – Bobowa, Grybów, Gorlice

+48 661 254 465 / 605 421 964

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Dam-CAR Serwis Samochodowy


Diagnostyka, Wulkanizacja, Naprawy Ogólne, Wymiana dynamiczna oleju, Geometria

+48 661 254 465

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Kosmopell – fotowoltaika i pompy ciepła


Wybierz przyszłość z KOSMOPELL

+48 608 479 492

Strona internetowa: www.kosmopell.pl

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Ogłoszenia

Praca dla kierowcy w województwie małopolskim!

W związku z rozwojem firmy BUS-Partner, która swą siedzibę ma na terenie powiatu nowosądeckiego w gminie Grybów poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. B, którzy ukończyli 21 lat. Praca od zaraz!  

Jesteś elektrykiem? Czeka na Ciebie dobrze płatna praca w Norwegii

Ciesząca się dużym uznaniem swoich klientów, firma Elektro-Partner A.S., świadcząca od wielu lat usługi w Norwegii poszukuje do pracy elektryków. Firma zapewnia wysokie zarobki oraz wszelkie świadczenia. 

Pilne: praca dla kierowcy (prawo jazdy kat. B)

Firma BUS-Partner mająca siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego poszukuje do pracy kierowcę osobowego busa. Wymagania to ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B. 

Gorlice: spawacz TIG poszukiwany!

Spawacz TIG – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Spawanie rurociągów i konstrukcji ze stali węglowej lub nierdzewnej
– Spawanie metodą TIG pod RTG
– Praca na nowoczesnej hali w pełnym wymiarze godzin

Monter rurociągów – praca w Gorlicach

Monter rurociągów – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Wykonywanie instalacji rurociągowej lub hydrauliki siłowej na podstawie rysunku izometrycznego/ schematu hydraulicznego
– Montaż systemów rurowych
– Praca na hali w bardzo dobrych warunkach, w pełnym wymiarze godzin

Kupię mieszkanie w Grybowie – 450 zł za polecenie mieszkania

Szukane mieszkanie: • Powyżej parteru • Do remontu / po gruntownym remoncie • Preferowane mieszkanie w “nowych blokach” ul. Bema i okolice • Jeśli mieszkanie będzie dostępne za kilka miesięcy, to również proszę o kontakt

Praca w Gorlicach: spawacz TIG

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Spawacz TIG […]

Oferta pracy Gorlice: monter rurociągów

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Monter rurociągów […]

PRACA: operator lasera CO2

W związku z rozwojem firmy – SMX Design rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko: Operator lasera CO2. SMX Design zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych designerskich lamp, ozdób, zegarów, przedmiotów codziennego użytku dla biura i domu, skupiając szczególną uwagę na jakości, estetyce, funkcjonalności i wyglądzie swoich produktów.

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.


Partnerzy i reklamodawcy: