Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl Gorlice112.pl
sobota 03 grudnia 2022

Wakacyjna XXV Sesja Rady Miejskiej

W czwartkowe popołudnie (4 sierpnia br.) w sali obrad Urzędu Miasta Grybowa odbyła się XXV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Grybowie. W posiedzeniu wzięło udział dziesięciu radnych, co stanowiło wymagane quorum do podejmowania uchwał.

Sesja rozpoczęła się przyjęciem porządku obrad, po czym głos zabrał burmistrz Grybowa Pawła Fyda prezentując sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Z jego najciekawszych jego fragmentów należy wymienić:

– decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca br. Miasto Grybów otrzymało kolejną promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacją zostało objęte zadanie remontu drogi gminnej  – droga w kierunku Pani Pióreckiej, nr drogi K290809, dz.nr 4 obr.4 Miasta Grybowa w km 0+000 – 0+300 m. Na obecną chwilę zostało ogłoszone postępowanie przetargowe.

– Urząd Miasta Grybowa złożył trzy karty projektów. Wszystkie dotyczyły 4 osi priorytetowej  Regionalna polityka energetyczna. Karty te podobnie jak poprzednie będą podlegały procedurze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i przejdą ocenę Forum Subregionu Sądeckiego. Akceptacja na tym etapie postępowania umożliwi miastu wystąpienie z właściwym wnioskiem.

– za sprawą podpisanego porozumienia o wspólnym prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę gazu z dn. 7 stycznia 2016 roku,  do przetargu zgłoszono 10 punktów poboru paliwa gazowego tj. Urząd Miejski, Przedszkole, Szkoła Podstawowa nr 1 i 2, budynek Gimnazjum, budynki LKS oraz  OSP, budynek przy ul. Kazimierza Wielkiego 47/1 oraz MKD (ul. Kościuszki i Ogrodowa). Do upływu składania ofert tj. do 2 czerwca 2016 r. do godz. 8:30 wpłynęła jedna oferta tj. PGNiG Obrót Detaliczny. Cena za 1kWh dla wszystkich taryf wynosi netto 0,07774 zł. Dotychczas średnia cena paliwa gazowego dla naszych jednostek wynosiła ok. 0,11 zł za 1/ kWh. W związku z powyższym Wybrana została oferta firmy PGNiG. Od 1 lipca 2016 r. obowiązują nowe umowy na dostawę paliwa gazowego. Niższa cena gazu będzie miała pozytywny wpływ na realizację budżetu oraz powinna wypracować pewne oszczędności.

– miasto Grybów zostało poinformowane 3 sierpnia br. przez WFOŚiGW o otrzymaniu negatywnej odpowiedzi dotyczącej finansowania działań objętych programem KAWKA. Wynika to z uchwały nr B/32/5/2016 podjętej 12 lipca br. przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w której to nie wyrażono zgody na udostępnienie środków Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do kwoty 22 518 364,00 zł.

– w dniu 28 lipca 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Grybowie wpłynęło obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „BUDOWA OBWODNICY GRYBOWA”, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do w/w przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji sprawy. Z treści pisma wynika, że zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 27.07.2016 r do 17.08.2016 r w siedzibie RDOŚ w Krakowie przy Placu na Stawach 3, w pokoju nr 112, w godzinach od 8:00 do 14:00. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie w tym okresie dostępny również w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 3. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z licznymi wnioskami które wpłynęły do tut. Urzędu, w związku z licznymi uwagami i protestami ze strony zainteresowanych mieszkańców, które były wielokrotnie zgłaszane podczas zebrań osiedlowych jak również były wielokrotnie zgłaszane podczas posiedzeń komisji lub podczas obrad Rady Miejskiej w Grybowie wystąpiłem z wnioskiem o przeprowadzenie Publicznej Rozprawy Administracyjnej. Właściwym organem do przeprowadzenia rozprawy jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Burmistrz miasta Grybowa Paweł Fyda zaproponował, aby rozprawa odbyła się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

– Burmistrz złożył na ręce pana Przewodniczącego zarządu osiedla Biała Wyżna serdeczne podziękowania, a za jego pośrednictwem chciał również przekazać podziękowania dla mieszkańców, którzy zechcieli pomagać przy pracach związanych z budową i remontem dróg miejskich osiedlowych.

Radni podejmowali uchwały w sprawach:
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Miejskiej Przychodni Rejonowej w Grybowie oraz aparatury RTG.
– wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Grybowa na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
– przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Grybowa.
– przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.
– wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Grybów.
– przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Grybów na lata 2016-2022.
– wyrażenia woli przystąpienia Miasta Grybów do projektu partnerskiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska- Słowacja 2014-2020.
– upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w Mieście Grybów”.
– zmiany budżetu Miasta Grybowa i uchwały budżetowej na 2016 rok.
– przekazania przez Miasto Grybów środków finansowych na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz wsparcia Policji”.

Radni nie skorzystali z możliwości skorzystania z interpelacji. W wolnych wnioskach poruszono sprawy SHP Składnica, strategii miasta oraz kierunków przy ewentualnym wykonywaniu remontu i modernizacji budynku MDK.

fot. Mateusz Książkiewicz


 

Komentarze:

Turystyka

Funkcjonalne wiaty rowerowe zdobią Grybów i Ptaszkową

Nowoczesne i funkcjonalne wiaty rowerowe nie tylko zdobią ale również są wsparciem dla miłośników kolarstwa górskiego i szosowego. Dzięki współpracy samorządów Miasta Grybowa, Gminy Grybów oraz stowarzyszenia LGD Korona Sądecka, dwie takie wiaty będą służyć rowerzystom, którzy zawitają do Grybowa oraz Ptaszkowej. 

Reklama2

BRAM-TECH

Wydarzenia

AF Constructions

Reklama

Katalog firm

Studio Projektowe Ideal – Idealnie dla Ciebie!


Projektujemy domy, budynki, wnętrza oraz meble. Zapewniamy kierownika budowy.

+48 575 777 184 lub + 506 621 700

Hydro Jack – usługi hydrauliczne


Pogotowie hydrauliczne, instalacje, biały montaż – Jacek Wojtaczka

+48 512 570 386

Pomoc Drogowa 24h – Bobowa, Grybów, Gorlice


Pomoc drogowa 24h/dobę – laweta, holownik – Bobowa, Grybów, Gorlice

+48 661 254 465 / 605 421 964

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Dam-CAR Serwis Samochodowy


Diagnostyka, Wulkanizacja, Naprawy Ogólne, Wymiana dynamiczna oleju, Geometria

+48 661 254 465

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Kosmopell – fotowoltaika i pompy ciepła


Wybierz przyszłość z KOSMOPELL

+48 608 479 492

Strona internetowa: www.kosmopell.pl

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

NextBUD Sp. z o.o. sp.k.


tel: (18) 262-31-64

mail: biuro@nextbud.net.pl

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Ogłoszenia

Praca dla kierowcy w województwie małopolskim!

W związku z rozwojem firmy BUS-Partner, która swą siedzibę ma na terenie powiatu nowosądeckiego w gminie Grybów poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. B, którzy ukończyli 21 lat. Praca od zaraz!  

Jesteś elektrykiem? Czeka na Ciebie dobrze płatna praca w Norwegii

Ciesząca się dużym uznaniem swoich klientów, firma Elektro-Partner A.S., świadcząca od wielu lat usługi w Norwegii poszukuje do pracy elektryków. Firma zapewnia wysokie zarobki oraz wszelkie świadczenia. 

Pilne: praca dla kierowcy (prawo jazdy kat. B)

Firma BUS-Partner mająca siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego poszukuje do pracy kierowcę osobowego busa. Wymagania to ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B. 

Gorlice: spawacz TIG poszukiwany!

Spawacz TIG – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Spawanie rurociągów i konstrukcji ze stali węglowej lub nierdzewnej
– Spawanie metodą TIG pod RTG
– Praca na nowoczesnej hali w pełnym wymiarze godzin

Monter rurociągów – praca w Gorlicach

Monter rurociągów – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Wykonywanie instalacji rurociągowej lub hydrauliki siłowej na podstawie rysunku izometrycznego/ schematu hydraulicznego
– Montaż systemów rurowych
– Praca na hali w bardzo dobrych warunkach, w pełnym wymiarze godzin

Kupię mieszkanie w Grybowie – 450 zł za polecenie mieszkania

Szukane mieszkanie: • Powyżej parteru • Do remontu / po gruntownym remoncie • Preferowane mieszkanie w „nowych blokach” ul. Bema i okolice • Jeśli mieszkanie będzie dostępne za kilka miesięcy, to również proszę o kontakt

Praca w Gorlicach: spawacz TIG

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Spawacz TIG […]

Oferta pracy Gorlice: monter rurociągów

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Monter rurociągów […]

PRACA: operator lasera CO2

W związku z rozwojem firmy – SMX Design rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko: Operator lasera CO2. SMX Design zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych designerskich lamp, ozdób, zegarów, przedmiotów codziennego użytku dla biura i domu, skupiając szczególną uwagę na jakości, estetyce, funkcjonalności i wyglądzie swoich produktów.

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.


Partnerzy i reklamodawcy: