Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl Gorlice112.pl
środa 28 lutego 2024

XVI sesja Rady Miasta Grybów

W poniedziałek 14 grudnia w Urzędzie Miejskim w Grybowie odbyła się XVI zwyczajna Sesja rady Miejskiej, podczas której radni głosowali nad sprawą udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wsparcia dla form wychowania przedszkolnego oraz połączenia instytucji kulturalnych na terenie miasta Grybów.

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta przyszedł czas na wysłuchanie sprawozdania burmistrza Pawła Fydy z okresu miedzy sesyjnego, w którym usłyszeliśmy m.in.:

a) dnia 27 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim miało miejsce otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Grybowa Postępowanie przetargowe podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, natomiast druga część dotyczyła odpadów komunalnych segregowanych.

Na realizację zadań dotyczących pierwszej części zostały złożone dwie oferty, jedna przez firmę MPGK Sp. z o. o. w Grybowie, a druga oferta to oferta firmy SITA SVEZ Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, co zaś dotyczy się drugiej części odpadów segregowanych, została złożona jedna oferta przez firmę SURPAP S.C. Z Nowego Sącza. W wyniku dokonanej oceny ofert komisja przetargowa stwierdziła, iż:

• w części pierwszej zamówienia oferta z największą ilością punktów tj. oferta firmy SITA przewyższa środki, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie tej części zadania. W związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe w tej części zamówienia, oraz 11 grudnia ogłosił drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych.
• w części drugiej zamówienia oferta firmy SURPAP spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zawiera wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Oferta nie przewyższa środków, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie tej części zadania. W związku z powyższym dokonano wyboru Wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych.

b) w dniu 30 listopada Miasto Grybów złożyło do WFOŚiGW w Krakowie jeden zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji do projektu pn. „KAWKA”. Wstępnie program zakłada dofinansowanie w wysokości nawet do 90%. Jednak maksymalna jej wartość nie może przekroczyć kwoty 8 000,00 zł w przypadku budynku mieszkalnego, oraz kwoty 6 000,00 zł w przypadku lokalu mieszkalnego.

c) 8 listopada 2015 r. w MDK w Grybowie odbyło się spotkanie informacyjne, na którym mieszkańcy miasta zostali poinformowani o programie poprawy, jakości powietrza i uzyskali odpowiedzi na zadawane przez zainteresowanych pytania. Podczas spotkania swój wykład wygłosił także dr Tomasz Fiszer pracownik naukowy AGH w Krakowie, specjalista do spraw energetycznych, uświadamiając, jakie korzyści może przynieść rozsądne gospodarowanie źródłami energii nie tylko na środowisko, ale i na naszą „kieszeń”.

d) w dniach od 12 do 25 listopada, każdy mieszkaniec Grybowa mógł złożyć wniosek o dotację na zakup kotła węglowego, gazowego, ewentualnie pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. Przez następne klika dni pracownicy Urzędu Miejskiego w Grybowie weryfikowali poprawność złożonych wniosków. Z trzydziestu ośmiu podań zostały utworzone 2 listy. Pierwsza składa się z 25 pilotażowych wniosków, które spełniają wymagania określone przez organizatora. Z wniosków złożonych po terminie została utworzona lista rezerwowa.  „Informacja o wysokości przyznanej dotacji powinna zapaść na przełomie miesiąca marca i kwietnia. Do tego czasu beneficjenci projektu będą mogli poprawiać złożone wnioski. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji zakwalifikowani mieszkańcy Grybowa będą mogli dokonywać wymiany kotłów, montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

e) w dniu 30 listopada w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym z Gimnazjum w Grybowie odnośnie utworzenia oddziału klas sportowych w tejże szkole. Podobne spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Grybowie, na którym obecni byli również rodzice dzieci z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Ze wstępnej analizy wynika, że od roku szkolnego 2016/2017 zostanie utworzony oddział klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Grybowie. Co zaś dotyczy się Gimnazjum decyzje w sprawie utworzenia zapadną w najbliższych dniach.

f) w dniu 2 grudnia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie o wydanie nieruchomości i rozliczenie nakładów, gdzie stronami są Miasto Grybów i SHP „Składnica”. Na rozprawie wg pierwotnych zamierzeń miał występować biegły sądowy, aby przedstawić opinię uzupełniającą i odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z wydaną przez niego opinią szacunkową. Biegły nie stawił się, tłumacząc, ze nie zdążył opracować opinii uzupełniającej. Sąd to tłumaczenie przyjął. Zeznania złożył natomiast były Prezes SHP, pan Marian Chronowski. Wypowiadał się na temat prac, jakie wykonywała SHP na przedmiotowej nieruchomości. Kolejny termin rozprawy wyznaczono wstępnie na przełom stycznia i lutego 2016 roku.

g) 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i właśnie z tej okazji Stowarzyszenie „NOWOSADECKA WSPÓLNOTA”, jak co roku ogłosiło konkurs pn. „SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ 2015 ROKU” Podczas gali, która miała miejsce w Starostwie Powiatowym w nowym Sączu ogłoszono nominowanych i laureatów. Spośród pięciu nominowanych do tytułu „WOLONTARIUSZ 2015 ROKU DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” znalazła się uczennica grybowskiego Gimnazjum Aleksandra Oleksy, która w ostateczności otrzymała wyróżnienie i zdobyła tytuł „WOLONTARIUSZA ROKU 2015 DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” Gratulujemy Oli i życzymy jej samych sukcesów, oraz zadowolenia z wykonywanej społecznie pracy. Życzymy wszystkiego najlepszego.

h) Powołany został nowy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie w osobie mgr Ireny Szkaradek. Pani Irena Szkaradek jest z wykształcenia magistrem oraz spełnia wymogi pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Co zaś dotyczy się obsadzenie stanowiska urzędniczego, w tym kierowniczego urzędniczego (do którego należy stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie), może nastąpić poprzez ogłoszenie naboru powszechnego, bądź poprzez przeniesienie pracownika z jednej samorządowej jednostki organizacyjnej do drugiej samorządowej jednostki organizacyjnej, o czym mówi art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Pani Irena Szkaradek była pracownikiem samorządowym zatrudnionym w powiatowej samorządowej jednostce organizacyjnej, tym samym mogła być przeniesiona za jej zgodą i zgodą pracodawców do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.  Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać, co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Spełnienie tego wymogu jest najbardziej istotne, biorąc pod uwagę zakres zadań jednostki i prowadzone postępowania administracyjne, które nie mogą być dotknięte wadą prawną.

Podczas sesji nie zabrakło również interpelacji ze strony radnych, którzy skierowali swoje pytania do burmistrza w następujących sprawach:

Radny Antoni Motyka: – prośba do burmistrza o podanie wysokości nakładów na odzyskanie nieruchomości tzw. targowicy od SHP „Składnica”
Radna Marta Kostrzewa: – dlaczego na cmentarzu komunalnym nie zostały usunięte trzy drzewa od strony Caritasu,
– prośba o usunięcie gniazd ptaków z terenu parku miejskiego
– sprawa tablicy budowy kaplicy na cmentarzu i konduktów pogrzebowych podążających główną drogą
– kwestia uregulowania podwójnych numerów domów na ulicach Kościuszki oraz Grunwaldzkiej
Radny Krzysztof Chronowski: – mieszkańcy proszą o możliwość zamontowania kilku latarni na głównej alei cmentarza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy w godz. 15-16:00 jest już ciemno. Czy byłby z tym związany jakiś problem?
Radny Józef Lichoń: – kwestia zatkanych kanałów i przepustów przy osuwiskach przez co gromadzi się woda przy ul. Węgierskiej

Podczas XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Grybowie podjęte zostały jednogłośnie następujące uchwały:

– podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
– podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury na terenie Miasta Grybowa.

– Podczas sesji została przegłosowana uchwała intencyjna mająca na celu połączenie w przyszłości dwóch jednostek: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury, które na tą chwilę działają, jako dwa nienależne jednostki – tłumaczy Paweł Fyda burmistrz Grybowa. – W przyszłości miałaby to być jedna duża jednostka pn. Grybowskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne mieszczące się w jednym budynku. Są to oczywiście plany, jednak takie działanie pozwoliłoby na oszczędności w budżecie miasta. Kolejna uchwała dotyczyła dofinansowania przedszkoli niepublicznych oraz zakresu przeprowadzania w nich kontroli. W naszym mieście mamy jedno takie przedszkole.

fot. Łukasz Augustyn


Komentarze:

Turystyka

Gut-Mostowy: Jest szansa dla turystyki! (TV)

W dniach od 26 do 28 września w Zakopanem odbywał się drugi Europejski Kongres Sportu i Turystyki. Trzydniowe wydarzenie w całości poświęcone tematom sportowym i turystycznym było świetną okazją do rozmów, dyskusji oraz podsumowań, chociażby niedawnych Igrzysk Europejskich. W Zakopanem zapowiedziano także, dwa ważne wydarzenia, które mogą wpłynąć na polską turystykę!

Reklama2

BRAM-TECH

Wydarzenia

TADEX-POL

Reklama

Katalog firm

Studio Projektowe Ideal – Idealnie dla Ciebie!


Projektujemy domy, budynki, wnętrza oraz meble. Zapewniamy kierownika budowy.

+48 575 777 184 lub + 506 621 700

Hydro Jack – usługi hydrauliczne


Pogotowie hydrauliczne, instalacje, biały montaż – Jacek Wojtaczka

+48 512 570 386

Pomoc Drogowa 24h – Bobowa, Grybów, Gorlice


Pomoc drogowa 24h/dobę – laweta, holownik – Bobowa, Grybów, Gorlice

+48 661 254 465 / 605 421 964

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Dam-CAR Serwis Samochodowy


Diagnostyka, Wulkanizacja, Naprawy Ogólne, Wymiana dynamiczna oleju, Geometria

+48 661 254 465

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Kosmopell – fotowoltaika i pompy ciepła


Wybierz przyszłość z KOSMOPELL

+48 608 479 492

Strona internetowa: www.kosmopell.pl

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

NextBUD Sp. z o.o. sp.k.


tel: (18) 262-31-64

mail: biuro@nextbud.net.pl

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Ogłoszenia

Praca dla kierowcy w województwie małopolskim!

W związku z rozwojem firmy BUS-Partner, która swą siedzibę ma na terenie powiatu nowosądeckiego w gminie Grybów poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. B, którzy ukończyli 21 lat. Praca od zaraz!  

Jesteś elektrykiem? Czeka na Ciebie dobrze płatna praca w Norwegii

Ciesząca się dużym uznaniem swoich klientów, firma Elektro-Partner A.S., świadcząca od wielu lat usługi w Norwegii poszukuje do pracy elektryków. Firma zapewnia wysokie zarobki oraz wszelkie świadczenia. 

Pilne: praca dla kierowcy (prawo jazdy kat. B)

Firma BUS-Partner mająca siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego poszukuje do pracy kierowcę osobowego busa. Wymagania to ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B. 

Gorlice: spawacz TIG poszukiwany!

Spawacz TIG – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Spawanie rurociągów i konstrukcji ze stali węglowej lub nierdzewnej
– Spawanie metodą TIG pod RTG
– Praca na nowoczesnej hali w pełnym wymiarze godzin

Monter rurociągów – praca w Gorlicach

Monter rurociągów – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Wykonywanie instalacji rurociągowej lub hydrauliki siłowej na podstawie rysunku izometrycznego/ schematu hydraulicznego
– Montaż systemów rurowych
– Praca na hali w bardzo dobrych warunkach, w pełnym wymiarze godzin

Kupię mieszkanie w Grybowie – 450 zł za polecenie mieszkania

Szukane mieszkanie: • Powyżej parteru • Do remontu / po gruntownym remoncie • Preferowane mieszkanie w „nowych blokach” ul. Bema i okolice • Jeśli mieszkanie będzie dostępne za kilka miesięcy, to również proszę o kontakt

Praca w Gorlicach: spawacz TIG

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Spawacz TIG […]

Oferta pracy Gorlice: monter rurociągów

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Monter rurociągów […]

PRACA: operator lasera CO2

W związku z rozwojem firmy – SMX Design rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko: Operator lasera CO2. SMX Design zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych designerskich lamp, ozdób, zegarów, przedmiotów codziennego użytku dla biura i domu, skupiając szczególną uwagę na jakości, estetyce, funkcjonalności i wyglądzie swoich produktów.

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.


Partnerzy i reklamodawcy: