Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl
środa 30 września 2020

Gmina Grybów: Wójt Migacz z wotum zaufania oraz absolutorium!

mm39-3W8A3732

Wczoraj, 23 czerwca br. w sali Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grybów odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Grybów. Zaplanowany porządek obrad obejmował m.in. udzielenie wotum zaufania dla Wójta Gminy Grybów oraz przyznanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

W osiemnastej sesji ósmej kadencji wzięło udział dwudziestu radnych co stanowiło wymagane przez prawo quorum. Oprócz radnych Gminy Grybów, Wójta Gminy wraz zastępcą, sekretarza oraz skarbnika Urzędu Gminy na sali obecni byli wicestarosta Antoni Koszyk a także radni powiatowi: Wiktor Obrzut i Antoni Poręba.

Możliwość złożenia interpelacji podczas sesji wykorzystał radny Krzysztof Olszanecki, który zwrócił się do wójta z prośbą o podjęcie prac naprawczych bądź remontowych przy kładce na rzece Polnianka na drodze prowadzącej w kierunku Sądeckiego Bartnika / Parku Zarembów a także naprawy podmytej drogi gminnej na terenie Stróż.

W sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz ujął m.in.: złożenie przez Gminę wniosku na termomodernizację remizy OSP Gródek a także zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Krużlowej Wyżnej (wnioskowana kwota 60 tys, wkład własny gminy 200 tys, natomiast pozostałe środki będą pochodzić z Ministerstwa, Komendy Głównej PSP i NFOS). Gmina wnioskowała również z powodzeniem o podniesienie bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników z DPS Biała Niżna w ramach wsparcia z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Społeczny. W ramach programu Zdalna Szkoła, w obydwu naborach Gmina Grybów skorzystała z dofinansowania 100% co pozwoliło na zakup 96 komputerów z oprogramowaniem o wartości ponad 260 tysięcy złotych. Ponadto Urzędowi Gminy z sukcesem udało się aplikować o środki do PFRON na remont instalacji centralnego ogrzewania oraz budynku WTZ Siołkowa. Dofinansowanie udało się także uzyskać na remont boiska w Białej Niżnej. W ostatnim czasie wykonano remont nawierzchni na drogach gminnych za kwotę ćwierć miliona złotych, środki te pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Podpisano także umowy na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy o wartości . Poprawiono także bezpieczeństwo pieszych na drodze wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Kąclowa poprzez doświetlenie przejścia dla pieszych. Wykonano także remonty w kilku szkołach oraz budynkach należących do gminy.

Po Wójcie Gminy Grybów głos zabrał wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, który podziękował za dobrą współprace miedzy gminą Grybów a Starostwem Powiatowym. Wspomniał też w kilku zdaniach najważniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Grybów a także plany inwestycyjne związane z gminą (m.in. remont kładki/mostu w Krużlowej).

Najważniejszymi punktami XVIII sesji Rady Gminy Grybów była debata nad Raportem o Stanie Gminy Grybów za 2019 rok, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grybów oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Grybów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za rok 2019.

Wszystkie z głosowań przebiegły jednomyślnie. Wójt Gminy Grybów Jacek Migacz jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Grybów za 2019 rok. Wykonanie budżetu spotkało się także pozytywną oceną Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Sesja absolutoryjna, to jeden z najważniejszych momentów w działalności Gminy – mówi Jacek Migacz, Wójt Gminy Grybów. – Radni Gminy Grybów podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy jednogłośnie, za co im serdecznie dziękuję. Udzielenie absolutorium to nie tylko absolutorium Wójta, ale także obecnych Radnych oraz pracowników urzędu, którzy każdego dnia realizując obowiązki służbowe dbają o to , by budżet Gminy był zrealizowany na tak wysokim poziomie. Dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniają się do tak dynamicznego rozwoju naszej małej, lokalnej społeczności!

Szczegółowy stan zrealizowania budżetu zawiera raport o Stanie Gminy Grybów za 2019 rok: Budżet Gminy w roku 2019 realizowany był w oparciu o Uchwałę Nr III/23/2018 Rady Gminy Grybów z dnia 28 grudnia 2019 roku. Przedmiotową Uchwałą ustalono dochody budżetu na kwotę 123 538 487,00 zł oraz wydatki budżetu na kwotę 123 538 487,00 zł. W 2019 roku budżet Gminy ulegał kilkakrotnym zmianom. Rada Gminy podjęła 8 uchwał w sprawie zmiany budżetu Gmin y na rok 2019. Wójt Gminy wydał 30 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu w roku 2019. Plan dochodów po zmianach wyniósł 146 110 372,10 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 154 813 220,03 zł. Sytuację finansową Gminy Grybów w roku 2019 należy określić jako dobrą. Zadłużenia przeterminowane nie wystąpiły. Gmina nie udzielała gwarancji i poręczeń. Płynność finansowa gminy jest zachowana, nie zaciągano kredytów przejściowych na działalność bieżącą. Na dzień 31 grudnia 2019 r. dochody budżetu Gminy wyniosły 144 000 790,06 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu dochodów, natomiast wydatki budżetu Gminy wyniosły 142 157 965,18 zł, co stanowi 91,83% realizacji planu wydatków. Analizując strukturę dochodów budżetu Gminy za rok 2019 głównym rodzajem dochodów są dochody bieżące w wys. 133 094 821,58 zł., które stanowią 92% dochodów. Dochody majątkowe stanowią pozostałe 8% (10 905 968,48 zł) Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 2 783 234,72 zł, co stanowi 1,9% zrealizowanych dochodów. Wydatki budżetu wykonano na poziomie 91,83% planu (142 157 965,18 zł), w tym wydatki bieżące w kwocie 120 439 293,07 zł. Z kolei analizując strukturę wydatków budżetu Gminy w roku 2019 główną pozycję odgrywają wydatki na związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych – 35%, następnie wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gminy – 17%, wydatki majątkowe – 15% budżetu, oraz wydatki z dotacji na zadania bieżące – 3%. Gmina Grybów na koniec 2019 r. nie posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 wyniosło 21 718 672,11 zł, co stanowi 78,54% planu wydatków inwestycyjnych (27 651 817,17 zł). Wydatki majątkowe w strukturze budżetu stanowią 15,28% wszystkich wydatków budżetu. Największe wydatki inwestycyjne stanowiły zadania w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 529 548,02 zł., w tym m.in. związane z budową sieci kanalizacji w aglomeracji Grybów, m. Kąclowa, Florynka, Binczarowa, Ptaszkowa, Cieniawa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kąclowej (8 363 537,36 zł). Drugą znaczącą pozycją w wydatkach inwestycyjnych Gminy były wydatki w dziale Transport i łączność w kwocie 3 674 328,71 zł., w szczególności obejmowały wydatki na przebudowę dróg gminnych w kwocie 2 967 005,96 zł. Kolejną pozycją wydatków inwestycyjnych były wydatki związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną w kwocie 2 753 339,68 zł.

Więcej informacji o Stanie Gminy Grybów można znaleźć w raporcie dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl//e,pobierz,get.html?id=2364250

fot. M.Książkiewicz


 

Udostępnij znajomym

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • NK
 • Pinterest
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Grono
 • Tumblr
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Print
Komentarze:

Turystyka

Kolejowi turyści z Podkarpacia w natarciu!

17-IMG_4250

W ostatnią sobotę września (tj. 28.09.br.) uruchomiony został pilotażowy, jednorazowy kurs z Jasła do Krynicy obsługiwany przez Koleje Małopolskie. Nowoczesny skład, mimo iż najdłuższy, już na wysokości Gorlic/Zagórzan wypełnił się do ostatniego miejsca.

Reklama2

Itnet24 - rozwiązania informatyczne

Wydarzenia

Wiola Janik Kamieniarstwo Nowy Sącz
Katalog firm
Dam Car 1100px 100dpi

Dam-CAR Serwis Samochodowy


Diagnostyka, Wulkanizacja, Naprawy Ogólne, Wymiana dynamiczna oleju, Geometria

+48 661 254 465

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

kosmopell_logo_white_bg_small

Kosmopell – fotowoltaika i pompy ciepła


Wybierz przyszłość z KOSMOPELL

+48 608 479 492

Strona internetowa: www.kosmopell.pl

bednarz_plansza_filmy_v2

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

nextbud_logo_rekonstrukcja

NextBUD Sp. z o.o. sp.k.


tel: (18) 262-31-64

mail: biuro@nextbud.net.pl

ex2

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

logo_burnat_2014_png

Market Budowlany BURNAT


Waldemar Burnat

Tel. 501 504 465 (Bogoniowice) lub 508 314 138 (Gromnik)

Strona internetowa: www.burnat.info

hydroteh

Hydrotech


Daniel Warzecha

509 918 105

Strona internetowa: www.hydrotech-bobowa.com

1779872_485066811604452_425519645_n

Serwis Komputerowy ITNET24


Marcin Wojna

18 47 91 202

Strona internetowa: www.itnet24.pl

Ogłoszenia
talento_bus-partner

Praca dla kierowcy w województwie małopolskim!

W związku z rozwojem firmy BUS-Partner, która swą siedzibę ma na terenie powiatu nowosądeckiego w gminie Grybów poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. B, którzy ukończyli 21 lat. Praca od zaraz!  

ogloszenie_elektropartner_46493769_1174564572692736_476059771431026688_n

Jesteś elektrykiem? Czeka na Ciebie dobrze płatna praca w Norwegii

Ciesząca się dużym uznaniem swoich klientów, firma Elektro-Partner A.S., świadcząca od wielu lat usługi w Norwegii poszukuje do pracy elektryków. Firma zapewnia wysokie zarobki oraz wszelkie świadczenia. 

Pilne: praca dla kierowcy (prawo jazdy kat. B)

Firma BUS-Partner mająca siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego poszukuje do pracy kierowcę osobowego busa. Wymagania to ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B. 

Professional welder,Welding automotive part in a car factory.

Gorlice: spawacz TIG poszukiwany!

Spawacz TIG – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Spawanie rurociągów i konstrukcji ze stali węglowej lub nierdzewnej
– Spawanie metodą TIG pod RTG
– Praca na nowoczesnej hali w pełnym wymiarze godzin

Two workers fixing pipes with manometer on high pressure system at factory

Monter rurociągów – praca w Gorlicach

Monter rurociągów – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Wykonywanie instalacji rurociągowej lub hydrauliki siłowej na podstawie rysunku izometrycznego/ schematu hydraulicznego
– Montaż systemów rurowych
– Praca na hali w bardzo dobrych warunkach, w pełnym wymiarze godzin

minaitura_ogloszenie

Kupię mieszkanie w Grybowie – 450 zł za polecenie mieszkania

Szukane mieszkanie: • Powyżej parteru • Do remontu / po gruntownym remoncie • Preferowane mieszkanie w “nowych blokach” ul. Bema i okolice • Jeśli mieszkanie będzie dostępne za kilka miesięcy, to również proszę o kontakt

Electric Metal Welding Closeup Photo. Welding Works.

Praca w Gorlicach: spawacz TIG

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Spawacz TIG […]

steel-pipelines-cables-plant_1359-146

Oferta pracy Gorlice: monter rurociągów

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Monter rurociągów […]

logo_smx_desing

PRACA: operator lasera CO2

W związku z rozwojem firmy – SMX Design rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko: Operator lasera CO2. SMX Design zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych designerskich lamp, ozdób, zegarów, przedmiotów codziennego użytku dla biura i domu, skupiając szczególną uwagę na jakości, estetyce, funkcjonalności i wyglądzie swoich produktów.

m20190131_141231

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.


Partnerzy i reklamodawcy: