Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl
środa 24 kwietnia 2019
OK Polska praca ogłoszenie

XVI sesja Rady Miasta Grybów

mIMG_5306

W poniedziałek 14 grudnia w Urzędzie Miejskim w Grybowie odbyła się XVI zwyczajna Sesja rady Miejskiej, podczas której radni głosowali nad sprawą udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wsparcia dla form wychowania przedszkolnego oraz połączenia instytucji kulturalnych na terenie miasta Grybów.

Po przyjęciu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta przyszedł czas na wysłuchanie sprawozdania burmistrza Pawła Fydy z okresu miedzy sesyjnego, w którym usłyszeliśmy m.in.:

a) dnia 27 listopada 2015 roku w Urzędzie Miejskim miało miejsce otwarcie ofert i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta Grybowa Postępowanie przetargowe podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, natomiast druga część dotyczyła odpadów komunalnych segregowanych.

Na realizację zadań dotyczących pierwszej części zostały złożone dwie oferty, jedna przez firmę MPGK Sp. z o. o. w Grybowie, a druga oferta to oferta firmy SITA SVEZ Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz, co zaś dotyczy się drugiej części odpadów segregowanych, została złożona jedna oferta przez firmę SURPAP S.C. Z Nowego Sącza. W wyniku dokonanej oceny ofert komisja przetargowa stwierdziła, iż:

• w części pierwszej zamówienia oferta z największą ilością punktów tj. oferta firmy SITA przewyższa środki, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie tej części zadania. W związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie przetargowe w tej części zamówienia, oraz 11 grudnia ogłosił drugi przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych.
• w części drugiej zamówienia oferta firmy SURPAP spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zawiera wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Oferta nie przewyższa środków, jakie Zamawiający zabezpieczył na wykonanie tej części zadania. W związku z powyższym dokonano wyboru Wykonawcy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych.

b) w dniu 30 listopada Miasto Grybów złożyło do WFOŚiGW w Krakowie jeden zbiorczy wniosek o przyznanie dotacji do projektu pn. „KAWKA”. Wstępnie program zakłada dofinansowanie w wysokości nawet do 90%. Jednak maksymalna jej wartość nie może przekroczyć kwoty 8 000,00 zł w przypadku budynku mieszkalnego, oraz kwoty 6 000,00 zł w przypadku lokalu mieszkalnego.

c) 8 listopada 2015 r. w MDK w Grybowie odbyło się spotkanie informacyjne, na którym mieszkańcy miasta zostali poinformowani o programie poprawy, jakości powietrza i uzyskali odpowiedzi na zadawane przez zainteresowanych pytania. Podczas spotkania swój wykład wygłosił także dr Tomasz Fiszer pracownik naukowy AGH w Krakowie, specjalista do spraw energetycznych, uświadamiając, jakie korzyści może przynieść rozsądne gospodarowanie źródłami energii nie tylko na środowisko, ale i na naszą „kieszeń”.

d) w dniach od 12 do 25 listopada, każdy mieszkaniec Grybowa mógł złożyć wniosek o dotację na zakup kotła węglowego, gazowego, ewentualnie pompy ciepła czy kolektorów słonecznych. Przez następne klika dni pracownicy Urzędu Miejskiego w Grybowie weryfikowali poprawność złożonych wniosków. Z trzydziestu ośmiu podań zostały utworzone 2 listy. Pierwsza składa się z 25 pilotażowych wniosków, które spełniają wymagania określone przez organizatora. Z wniosków złożonych po terminie została utworzona lista rezerwowa.  „Informacja o wysokości przyznanej dotacji powinna zapaść na przełomie miesiąca marca i kwietnia. Do tego czasu beneficjenci projektu będą mogli poprawiać złożone wnioski. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji zakwalifikowani mieszkańcy Grybowa będą mogli dokonywać wymiany kotłów, montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

e) w dniu 30 listopada w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z Dyrekcją oraz gronem pedagogicznym z Gimnazjum w Grybowie odnośnie utworzenia oddziału klas sportowych w tejże szkole. Podobne spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Grybowie, na którym obecni byli również rodzice dzieci z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Ze wstępnej analizy wynika, że od roku szkolnego 2016/2017 zostanie utworzony oddział klasy sportowej w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Grybowie. Co zaś dotyczy się Gimnazjum decyzje w sprawie utworzenia zapadną w najbliższych dniach.

f) w dniu 2 grudnia przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu Wydział I Cywilny odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie o wydanie nieruchomości i rozliczenie nakładów, gdzie stronami są Miasto Grybów i SHP „Składnica”. Na rozprawie wg pierwotnych zamierzeń miał występować biegły sądowy, aby przedstawić opinię uzupełniającą i odpowiedzieć na ewentualne pytania związane z wydaną przez niego opinią szacunkową. Biegły nie stawił się, tłumacząc, ze nie zdążył opracować opinii uzupełniającej. Sąd to tłumaczenie przyjął. Zeznania złożył natomiast były Prezes SHP, pan Marian Chronowski. Wypowiadał się na temat prac, jakie wykonywała SHP na przedmiotowej nieruchomości. Kolejny termin rozprawy wyznaczono wstępnie na przełom stycznia i lutego 2016 roku.

g) 5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu i właśnie z tej okazji Stowarzyszenie „NOWOSADECKA WSPÓLNOTA”, jak co roku ogłosiło konkurs pn. „SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ 2015 ROKU” Podczas gali, która miała miejsce w Starostwie Powiatowym w nowym Sączu ogłoszono nominowanych i laureatów. Spośród pięciu nominowanych do tytułu „WOLONTARIUSZ 2015 ROKU DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” znalazła się uczennica grybowskiego Gimnazjum Aleksandra Oleksy, która w ostateczności otrzymała wyróżnienie i zdobyła tytuł „WOLONTARIUSZA ROKU 2015 DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO” Gratulujemy Oli i życzymy jej samych sukcesów, oraz zadowolenia z wykonywanej społecznie pracy. Życzymy wszystkiego najlepszego.

h) Powołany został nowy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie w osobie mgr Ireny Szkaradek. Pani Irena Szkaradek jest z wykształcenia magistrem oraz spełnia wymogi pełnienia obowiązków kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. Co zaś dotyczy się obsadzenie stanowiska urzędniczego, w tym kierowniczego urzędniczego (do którego należy stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie), może nastąpić poprzez ogłoszenie naboru powszechnego, bądź poprzez przeniesienie pracownika z jednej samorządowej jednostki organizacyjnej do drugiej samorządowej jednostki organizacyjnej, o czym mówi art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych). Pani Irena Szkaradek była pracownikiem samorządowym zatrudnionym w powiatowej samorządowej jednostce organizacyjnej, tym samym mogła być przeniesiona za jej zgodą i zgodą pracodawców do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.  Zgodnie z art. 122 ustawy o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać, co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Spełnienie tego wymogu jest najbardziej istotne, biorąc pod uwagę zakres zadań jednostki i prowadzone postępowania administracyjne, które nie mogą być dotknięte wadą prawną.

Podczas sesji nie zabrakło również interpelacji ze strony radnych, którzy skierowali swoje pytania do burmistrza w następujących sprawach:

Radny Antoni Motyka: – prośba do burmistrza o podanie wysokości nakładów na odzyskanie nieruchomości tzw. targowicy od SHP „Składnica”
Radna Marta Kostrzewa: – dlaczego na cmentarzu komunalnym nie zostały usunięte trzy drzewa od strony Caritasu,
– prośba o usunięcie gniazd ptaków z terenu parku miejskiego
– sprawa tablicy budowy kaplicy na cmentarzu i konduktów pogrzebowych podążających główną drogą
– kwestia uregulowania podwójnych numerów domów na ulicach Kościuszki oraz Grunwaldzkiej
Radny Krzysztof Chronowski: – mieszkańcy proszą o możliwość zamontowania kilku latarni na głównej alei cmentarza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy w godz. 15-16:00 jest już ciemno. Czy byłby z tym związany jakiś problem?
Radny Józef Lichoń: – kwestia zatkanych kanałów i przepustów przy osuwiskach przez co gromadzi się woda przy ul. Węgierskiej

Podczas XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Grybowie podjęte zostały jednogłośnie następujące uchwały:

– podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
– podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury na terenie Miasta Grybowa.

– Podczas sesji została przegłosowana uchwała intencyjna mająca na celu połączenie w przyszłości dwóch jednostek: Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Domu Kultury, które na tą chwilę działają, jako dwa nienależne jednostki – tłumaczy Paweł Fyda burmistrz Grybowa. – W przyszłości miałaby to być jedna duża jednostka pn. Grybowskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne mieszczące się w jednym budynku. Są to oczywiście plany, jednak takie działanie pozwoliłoby na oszczędności w budżecie miasta. Kolejna uchwała dotyczyła dofinansowania przedszkoli niepublicznych oraz zakresu przeprowadzania w nich kontroli. W naszym mieście mamy jedno takie przedszkole.

fot. Łukasz Augustyn


Udostępnij znajomym

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • NK
 • Pinterest
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Grono
 • Tumblr
 • LinkedIn
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
 • Print
Komentarze:

Wydarzenia

Turystyka

Nocleg w Krynicy Zdrój – uzdrowisku pośród pięknych terenów, które warto odkryć

5459e80bc83280e84a8dec82e48a6f2d

Krynica Zdrój to urocze, choć niewielkie miasteczko na południu Polski. Mimo swoich skromnych rozmiarów ma jednak wiele do zaoferowania każdemu turyście, który zawędruje w te okolice.

Reklama2

FPON Stróże 1%

Informator


AF Constructions

Pogoda

Katalog firm
bednarz_plansza_filmy_v2

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

logo_polinwestycje_JPG_900x600

Pol-Inwestycje Andrzej Obrzut


tel: 881 328 135

mail: biuro@polinwestycje.pl

nextbud_logo_rekonstrukcja

NextBUD Sp. z o.o. sp.k.


tel: (18) 262-31-64

mail: biuro@nextbud.net.pl

logoprocalculo_jpg_male

Biuro Rachunkowe Pro Calculo


Halina Jędrusik

517 492 682 lub (18) 3000 382

Strona internetowa: www.pro-calculo.pl

m_logo_mservice

Mservice – Serwis Elektroniczny


Mariusz Kulig

Tel. 791 496 886

Strona internetowa: Fanpage serwisu

logo_gabinet_stepien_ewa_tlo

Gabinet dietetyczny „Zdrowa Inspiracja”


Ewa Stępień

Tel. 503 047 916

Strona internetowa: Fanpage Gabinetu

atex-logo

Pracownia Krawiecka A-TEX


Aneta Szpyrka

Tel. 508 189 180 lub 500 613 951

Strona internetowa: www.atex-dekoracje.pl

ex2

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Ogłoszenia
m20190131_141231

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.

Logo OK Polska

Przedsiębiorstwo Budowlane szuka pracowników! Atrakcyjne warunki!

Firma OK-Polska Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie przy ul. Kasztanowej 2a zajmuje się realizacją konstrukcji żelbetowych na terenie: Niemiec, Holandii, Danii, Polski.

miniatura_Zestaw Renault + Naczepa przerzut

Ciągnik siodłowy Renault Premium 400 + naczepa do przerzutu ACTM

Do sprzedania zestaw: Ciągnik siodłowy Renault Premium 400 + Naczepa ACTM. Samochód sprawny, sporadycznie używany ze względu iż nie trudnimy się transportem, prowadzimy firmę budowlaną-posiadamy dwa przerzuty z czego jeden oferowany na niniejszym ogłoszeniu jest nam zbędny. Opony w dobrym stanie do jazdy.

dom_alabaster_sprzedaz_ptaszkowa_z_dzialka

Ptaszkowa: dom wolnostojący wraz z działką (16 arów) – OKAZJA

Do sprzedania dom wolnostojący (stan surowy zamknięty) wybudowany z projektu „Dom Alabaster” z wykonaną zmianą (zwiększono przestrzeń garażową dodając kotłownię). Dom leży na działce 16 arów, w bardzo dobrej lokalizacji tuż przy drodze krajowej nr 28 (Nowy Sącz-Grybów-Gorlice).

34138237_1022252667931540_1214332102351257600_n

Zagubiono kluczki od VW. Pomożecie? Czeka nagroda

Dnia 01 czerwca ok godz: 13 w sklepie „Delikatesy Centrum w Kąclowej” zaginął klucz od samochodu widoczny na zdjęciu. Jeśli ktoś go znalazł proszę o zwrot do kasy sklepu. Dla uczciwego znalazcy przewidziano nagrodę.

dowod_rejestracyjny_zagubiono

Zaginęły dokumenty wraz z prawem jazdy. Na znalazcę czeka nagroda!

Zaginął dowód rejestracyjny do Renault Megane III, o numerze KNS 4949F. W środku znajduję się polisa OC samochodu oraz prawo jazdy osoby, która pożyczyła ten samochód. Znalazcę bardzo proszę o kontakt, nr tel: 510418798. Na znalazcę czeka nagroda.

harddrive-2619020_960_720

Odzyskiwanie danych – Grybów, Bobowa, Gorlice, Nowy Sącz, Jasło

Świadczymy usługi związane z odzyskiwaniem danych z dysków twardych, kart pamięci, pamięci przenośnych (pendrive) i innych elektronicznych nośników informacji. Specjalizujemy się w uszkodzeniach logicznych.

indeks

Poszukujemy księgowej lub firmy która rozliczy małą firmę za 2017 rok

Poszukujemy firmy, która rozliczy do 30 kwietnia 2018 roku cały poprzedni rok w małej firmie. Miesięcznie 10-25 dokumentów. Rachunkowość uproszczona. Bez kasy fiskalnej. Brak samochodu czy kosztów związanych z transportem. Jedynie jest kilka amortyzacji sprzętu elektrofonicznego.

Bilbord_TLC praca_grybow24

Gorlicka firma TLC szuka pracowników!

Międzynarodowa firma działającą w sektorze produkcji lekkich konstrukcji stalowych zatrudni, osoby na stanowiska:

Oddam 6-tygodniowego pieska w dobre ręce!

Oddam małego pieska w dobre ręce!

Oddam w dobre ręce 6 tygodniowego bardzo sympatycznego pieska, ponieważ nie mogę go zatrzymać u siebie. Chętnych proszę o kontakt pod nr telefonu 667 116 199. Pieska można odebrać w Grybowie.      


Partnerzy i reklamodawcy: